Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 19 2018

poomylona
23:48
poomylona
23:45
8001 8992 500
Reposted fromSayid Sayid viagdziejestola gdziejestola
poomylona
23:38
9574 3269 500
Reposted fromMaryiczary Maryiczary viagdziejestola gdziejestola

June 05 2018

poomylona
21:40
2435 7115
Reposted fromursa-major ursa-major
21:37
21:36
poomylona
21:33
0623 1397
Reposted fromdusielecc dusielecc viayanek yanek

May 28 2018

22:40
poomylona
22:40
Mężczyzna powinien zawsze dotykać kobiety tak, jak gdyby to był pierwszy i ostatni raz.
— J.L Wiśniewski

May 26 2018

poomylona
22:54
Nikt nie chce kochać, wszyscy chcą być kochani.
— Pociąg (1959)

May 18 2018

poomylona
20:08
7615 42bf
Reposted fromEtnigos Etnigos viagdziejestola gdziejestola

May 04 2018

poomylona
20:53
Wiesz, z moją mamą zgadzam się w niewielu, bardzo niewielu sprawach, ale kiedyś powiedziała jedną niesłychanie mądrą rzecz: Jeśli dwoje ludzi ma być ze sobą, to stanie się tak niezależnie od wszystkiego. A jeśli gdzieś zapisane jest, że nie są dla siebie przeznaczeni, to cokolwiek by się robiło, prędzej czy później się taki związek rozpadnie. Wynika z tego, że nie powinniśmy próbować zawracać kijem Wisły, tylko czasem dać się porwać nurtowi wydarzeń. Co ma być, to będzie. Nie jesteśmy w stanie wszystkiego sobie w życiu ułożyć i zaplanować.
— Jakub Małecki

April 28 2018

poomylona
22:14
2210 9007 500
Reposted frommartinif16 martinif16 viagdziejestola gdziejestola
poomylona
22:13
Przyjaźń jest niezbędna. To ważne mieć kogoś, kto podnosi Cię z podłogi, włącza muzykę, polewa kolejnego kieliszka, obejmuje Cię i siedzi z Tobą aż do rana po prostu słuchając jak miotasz przekleństwami na wszystko co Cię otacza.
— znalezione.
Reposted fromMsChocolate MsChocolate
poomylona
22:10
Znała tego, który na nią czekał w każdy dzień tygodnia (...) biegł ku niej nie zważając na obecność ludzi, obejmował i mówił: jesteś. Nie musiał dodawać tego całego banalnego szajsu: "kochana moja" lub "śliczna moja", "tęskniłem za tobą". Po prostu mówił: jesteś. I to jego: jesteś, odbierała jak najpiękniejsze wyznanie (...). Nie potrzebowała innego. Jestem, odpowiadała.
— Ewa Maria Ostrowska - "Abonent czasowo niedostępny"
Reposted fromMsChocolate MsChocolate
poomylona
22:09
9763 0fd0 500
Reposted fromklaudymniaa klaudymniaa viatfu tfu
poomylona
21:46
1330 1120 500
Reposted fromhare hare viaMsChocolate MsChocolate

April 22 2018

poomylona
20:10
Reposted fromPoranny Poranny viagdziejestola gdziejestola
20:09
8437 cba8 500

Czasami jest coś łatwiej napisać niż powiedzieć

Mosty Warszawskie. Wrocław, 2017. 

April 19 2018

poomylona
22:58
2445 f25f 500
Reposted fromMaryiczary Maryiczary viayanek yanek
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
(PRO)
No Soup for you

Don't be the product, buy the product!

close
YES, I want to SOUP ●UP for ...