Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

October 15 2017

poomylona
18:39
8391 1768
Reposted fromgdziejestola gdziejestola

October 13 2017

16:02
3566 f805

me everywhere

October 07 2017

poomylona
19:43
Reposted fromworst-case worst-case viayanek yanek

October 06 2017

poomylona
19:33

September 29 2017

poomylona
19:26
5464 151f 500
Reposted fromtfu tfu
poomylona
19:14
0115 8ca0
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viatfu tfu

September 28 2017

poomylona
21:43
6420 8f6d 500
wbrew wszystkiemu 
Reposted fromarizonadream arizonadream viayanek yanek
21:28

September 24 2017

19:12
poomylona
19:10
To zajebista dziewczyna, pilnuj jej. Pilnuj jej, mówię ci, bo takie łatwo się traci.
— Jakub Żulczyk - "Wzgórze psów"
Reposted fromMsChocolate MsChocolate

September 23 2017

poomylona
07:16
0513 7c0d
Reposted fromsimplyfalling simplyfalling viayanek yanek

September 22 2017

poomylona
19:38
5520 e53f
Sztuczne fiolki
Reposted frompiehus piehus viayanek yanek
poomylona
19:38
7084 b358
Reposted fromtgs tgs viayanek yanek
poomylona
19:36
3090 882e 500
Reposted fromlte lte viatfu tfu
poomylona
19:26

September 20 2017

poomylona
21:15

Twoja obecność nikomu nie uratuje życia. Nie zmieni wyników badań. Nie uczyni możliwej teleportacji o dwa kraje dalej. Ale pewnego dnia być może sprawi, że komuś po prostu będzie łatwiej przejść przez trudny czas, który nazywamy życiem. 

Pora znów być kimś więcej, a nie mniej, niż tylko człowiekiem.

http://kobietanakonkretach.pl/samotnosc-w-wielkim-miescie/
Reposted fromMsChocolate MsChocolate

September 17 2017

poomylona
08:45

September 12 2017

poomylona
20:59
Gdy u kresu naszych dni staniemy przed Bogiem, żeby osądził nasze życie, Bóg zapyta: "Gdzie twoje rany?". Zbyt wielu z nas odpowie: "Nie mamy żadnych ran". A wtedy Bóg zapyta: "Więc nie znalazłeś nic, o co warto było walczyć?".
— Regina Brett - "Jesteś cudem"
poomylona
20:54

August 18 2017

poomylona
11:04
3159 047b 500
Charles Bukowski miałby dziś urodziny.
Reposted fromMaryiczary Maryiczary viagdziejestola gdziejestola
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl