Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 20 2017

poomylona
08:00
Czasem ktoś wywoła w tobie chęć opowiedzenia czegoś, a potem tego żałujesz.
— Mirjam Mous

June 18 2017

12:47
4332 7817
Reposted frompheebs pheebs viagdziejestola gdziejestola

June 16 2017

10:56
6386 0e3a 500

June 14 2017

poomylona
10:30
Wszyscy szczęśliwi ludzie : proszę przestać mnie wkurwiać.
Reposted fromorchis orchis viagdziejestola gdziejestola

June 12 2017

poomylona
23:03
Na którym to soborze ustalili, że zwierzęta nie mają duszy? Wczoraj widziałam w telewizji psa, nowofundlandczyka. Przebiegł sześćset kilometrów, żeby odnaleźć swoich państwa, kiedy wyjechali na wakacje w Pireneje. Jak dotąd nie spotkałam biskupa, który by się na to zdobył. Jeżeli ten pies nie ma duszy, to pytam, czym jest dusza i kto w ogóle ją ma?
— Kazimierz Brandys – Jak być kochaną
poomylona
23:02
Play fullscreen
Just one thing everybody wants.
There in the bars and through the smokescreen of the crowded restaurants
It's love!
Yes, all we're looking for is love from someone else
A rush,
A glance,
A touch,
A dance.

June 11 2017

poomylona
10:37
Reposted fromoll oll viabeatkazz beatkazz

June 09 2017

poomylona
22:29
7435 02ee 500
Anna Gosławska-Lipińska (Ha-Ga), 1966

June 06 2017

poomylona
21:03
1768 23da 500
Reposted fromMaryiczary Maryiczary viagdziejestola gdziejestola
poomylona
00:20

A żyć możesz tylko dzięki temu, za co mógłbyś umrzeć.

— Antoine de Saint-Exupéry

June 02 2017

poomylona
17:08
Czy życie to nie rzecz gustu? Jednym się podoba i chętnie żyją, a drudzy muszą.
— Wiesław Myśliwski
Reposted fromhejhejter hejhejter viagdziejestola gdziejestola

June 01 2017

14:31
1223 36ef 500
poomylona
14:30
2761 6a59
Reposted fromDamnjan Damnjan
poomylona
14:30
3868 3777 500
Reposted fromDamnjan Damnjan
poomylona
14:22
Tylko w książkach ludzie zawsze mówią odpowiednie rzeczy w odpowiednim czasie.
— Richard Bachman
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viagdziejestola gdziejestola
poomylona
14:22
7273 420d 500
Reposted fromnlght nlght viagdziejestola gdziejestola
poomylona
14:18
3916 8195
Reposted fromDamnjan Damnjan viagdziejestola gdziejestola

May 31 2017

poomylona
11:08
4719 60e5 500
Reposted fromaishiteru13 aishiteru13

May 29 2017

poomylona
23:21
Miał ochotę jej dotknąć i właśnie dlatego nie wyjmował rąk z kieszeni. 

May 27 2017

poomylona
10:59
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl