Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 23 2017

poomylona
22:21
Wiesz, że Ona nadal odwraca głowę na dźwięk Twojego imienia?

March 21 2017

21:31

March 20 2017

poomylona
19:05
poomylona
19:01
- Nigdy nie prosiłam cię, abyś został. - Nie - potrząsnął głową. - Nie prosiłaś. - Cóż, to chyba najwyższa pora, abyś poszedł. - Tak? Podszedł prosto do mnie. Przygotowałam się na to, ale w ostatniej chwili skręcił w lewo i minął mnie. Zamknęłam oczy, kiedy powietrze, które było wokół niego, uderzyło we mnie. Miałam dziwne myśli. Najdziwniejsze. Nigdy więcej nie będziesz czuć jego zapachu. 
— Tarryn Fisher, Mud Vein

March 19 2017

poomylona
15:33
Nie wiesz co pamiętasz, dopóki nie spróbujesz tego opowiedzieć. I nie wiesz co tak naprawdę sądzisz na dany temat, dopóki nie zaczniesz się o to z kimś kłócić. W samotności nie jesteś nawet świadomy swoich sprzeczności.
— Jacek Dukaj “Perfekcyjna niedoskonałość”
Reposted fromtobecontinued tobecontinued viatulipanowa tulipanowa
poomylona
15:19
5614 7a5d
Reposted fromphilinmotion philinmotion viametanoiaa metanoiaa

March 18 2017

10:30
9169 0594
Reposted fromwritingfish writingfish viastonerr stonerr
poomylona
10:27
7799 dd2b
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viawrazliwa wrazliwa

March 17 2017

poomylona
21:38
5352 4aa5 500
E. M. Remarque, Nim nadejdzie lato
Reposted fromciarka ciarka viaciarka ciarka
poomylona
21:34
IX LO im. Klementyny Hoffmanowej w Warszawie, fot. F. Springer
Reposted fromciarka ciarka
06:04

March 16 2017

poomylona
12:01
2909 8be1
Reposted frommisza misza viaEdgi Edgi
poomylona
06:28

March 15 2017

15:00
poomylona
14:51
6540 6a3f 500
Reposted fromSapereAude SapereAude viaplusgoniminus plusgoniminus
poomylona
14:49
6742 8de4 500

March 13 2017

poomylona
22:04
6773 0eb5
Reposted frompastelowe pastelowe
21:33
8046 fc20
Reposted fromOhsostarryeyed Ohsostarryeyed viafelicka felicka
poomylona
21:33
5335 b0e7 500
Reposted fromdeLioncourt deLioncourt viasouxie souxie

March 11 2017

poomylona
19:29
2061 ef9c 500
Reposted fromcoolenough coolenough viariseme riseme
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl