Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 18 2017

poomylona
11:04
3159 047b 500
Charles Bukowski miałby dziś urodziny.
Reposted fromMaryiczary Maryiczary viagdziejestola gdziejestola

July 28 2017

poomylona
20:26
poomylona
20:13
poomylona
20:11
Byłam niesamowicie dobra, jeśli szło o problemy innych. Tylko z własnymi nie umiałam sobie poradzić.
— Christiane Felscherinow, My dzieci z dworca ZOO

July 26 2017

poomylona
10:50

July 12 2017

poomylona
10:59
Był też moją ostoją, a zarazem moim przeciwieństwem- pasowaliśmy do siebie idealnie. Ja byłam impulsywna i uczuciowa, on- spokojny i mądry. Czułam się przy  nim bezpiecznie zarówno psychicznie jak i fizycznie... i wiedziałam, ze mogę na nim polegać w każdej sytuacji.
— C. Watson, Chłopiec, którego nikt nie kochał
Reposted fromMerlinka Merlinka viagdziejestola gdziejestola

July 04 2017

poomylona
20:10
Kiedy ktoś powie, że coś jest prawdą, zapytaj: "Jakie masz na to dowody?". Jeżeli Twój rozmówca nie potrafi udzielić dobrej odpowiedzi, zastanów się dwa razy, zanim uwierzysz w jego słowa".
— Richard Dawkins w liście do swojej 10-letniej córki, "Dawkins - Introdukcja", Newsweek 50/13
Reposted from1923 1923 viagdziejestola gdziejestola

July 02 2017

poomylona
16:18
2677 fd78 500
Dom Tęsknot, Piotr Adamczyk
Reposted fromcasanovared casanovared viagdziejestola gdziejestola
poomylona
16:11
Czasem czuję się, jak gdybym był jednouszny, jednooczny, półsercowy... Czasem wszystko mnie mija, żyję tylko połową siebie. A czasem znów jestem wielouszny, wielooczny, wielosercowy; po prostu nie mieszczę siebie w sobie
— Borszewicz
Reposted fromwstydem wstydem viagdziejestola gdziejestola
poomylona
07:04

June 28 2017

poomylona
11:24
1275 2944 500
Reposted frompierdolony pierdolony viaMsChocolate MsChocolate
poomylona
11:24

June 24 2017

poomylona
01:18
3507 6fc7

June 22 2017

poomylona
15:46
8209 0d8d 500
Reposted fromhysterie hysterie viagdziejestola gdziejestola
poomylona
12:16
Jak to możliwe, dziwna dziewczyno, że jesteś tak wieloma kobietami dla tylu ludzi?
— Sylvia Plath*Dzienniki 1950-1962
Reposted frombluecat bluecat viagdziejestola gdziejestola
poomylona
01:17
poomylona
01:16
Ocknij się dziewczyno, ten facet zmarnował ci dwa lata życia. Okłamywał, zdradzał, obiecywał i nie dotrzymywał słowa. Po dwóch latach z tym sukinsynem można cię było szufelką zmiatać z podłogi.
— Randka w ciemno
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaMsChocolate MsChocolate

June 21 2017

poomylona
11:38
0578 93ef 500

June 20 2017

poomylona
22:51

Myślisz, że było mi łatwo?
— Nie było. Nadal nie jest.
poomylona
12:48
5184 7771
Reposted fromdobby dobby viagdziejestola gdziejestola
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl