Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

November 30 2017

poomylona
20:33
0867 e110 500
Reposted fromniewychowana niewychowana

November 28 2017

poomylona
11:16
2140 6c7e
Agatka zaorała pomarańczowego :3

November 25 2017

poomylona
19:23
Walczyła nie tylko podczas procesu. Walczyła zawsze, walczyła nie o to, żeby pokazać, co potrafi, ale żeby ukryć to, czego nie umie. W jej życiu każdy start polegał na energicznym odwrocie, a zwycięstwo oznaczało skrywaną porażkę.
— Bernhard Schlink, Lektor
Reposted fromtitelitury titelitury
poomylona
19:18
7026 252c 500
Reposted fromfrieda9293 frieda9293 viagdziejestola gdziejestola
19:17
7274 835f 500
Reposted fromkulamin kulamin viagdziejestola gdziejestola

November 22 2017

poomylona
12:08
Najgorzej jest nie nadawać się do związku, a jednocześnie mieć w sobie gigantyczne pokłady miłości.
Reposted frompanickiller panickiller viajobi jobi

November 21 2017

poomylona
22:15
poomylona
10:26
3140 efa5 500
Reposted fromTyMiJestes TyMiJestes viayanek yanek

November 20 2017

poomylona
20:41
3926 064e 500
Reposted fromMsChocolate MsChocolate

November 19 2017

poomylona
23:40
6088 6d70 500
Reposted fromohgodwhy ohgodwhy viagdziejestola gdziejestola

November 13 2017

20:30
3092 6e11 500
Reposted fromdivi divi viagdziejestola gdziejestola
poomylona
20:29
Reposted fromgdziejestola gdziejestola

November 12 2017

poomylona
21:41
7138 5476 500

Big Little Lies

November 11 2017

poomylona
19:54
8726 0e15
Reposted fromhagis hagis viayanek yanek

November 10 2017

poomylona
22:55
5100 3437
Reposted fromrisky risky viagdziejestola gdziejestola
poomylona
20:59
Mówiła "nigdy nie pokazuj całej dupy, tylko zawsze kawałek". Chodziło jej o to, że we wszystkim trzeba zachować dystans - w zawodzie, w małżeństwie, w miłości. A my często kochamy do końca. Babcia twierdziła, że to błąd. Wiedziała co mówi miała dwóch mężów.
— S. Celińska
Reposted fromshowmeheaven showmeheaven viaolewka olewka

November 07 2017

poomylona
21:45
Jestem silną kobietą. Ale nie jest to kwestia predyspozycji osobowościowych ani kwestia wyboru, raczej życiowych doświadczeń. Urodziłam się delikatna i krucha. To życie ukształtowało mnie na twardą kobietę. Nadal z mojego wnętrza wylewa się wrażliwość i chłonę każdą komórką piękno tego świata, wzruszając się tysiąc razy na minutę, ale wiem, że jest to zaleta, a nie wada.
Wiem też, że zawsze dam sobie radę w życiu. Czasem szybko pogodzę się z tym, co mnie spotkało, a innym razem zajmie mi to dużo więcej czasu. Czasami przyjmę życiowe lekcje z pokorą, a czasem będę zbuntowana do granic możliwości. Ale wcześniej czy później - poradzę sobie. Trudności nie da się uniknąć. Jednak myślę, że najważniejsze jest żyć tak, żeby zawsze można było sobie powiedzieć: "Dałaś radę i zrobiłaś wszystko, co mogłaś, możesz być z siebie dumna".
— Aleksandra Steć
Reposted fromnatelle natelle viaMsChocolate MsChocolate
poomylona
21:44
9249 e611
poomylona
21:43
Kiedy jesteśmy dziećmi budujemy zamki z piasku. Budujemy je przez długie godziny. Później patrzymy na swoje budowlę i rozwalamy ją bez namysłu. Nie żałując.
Po prostu jako dzieci potrafimy się rozstawać. Cieszymy się tym co poprzedzało zniszczenie. Samym budowaniem. A później dzieci idą dalej. Budując kolejny zamek.
Kiedy stajemy się dorośli, tracimy tę umiejętność. 

— Piotr C.
Reposted fromdreamadream dreamadream viagdziejestola gdziejestola

November 04 2017

poomylona
13:06
Za bardzo wierzysz w świat, a wciąż za mało w siebie, Mała.
— Aleksandra Steć
Reposted fromMsChocolate MsChocolate
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl