Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 22 2017

poomylona
15:46
8209 0d8d 500
Reposted fromhysterie hysterie viagdziejestola gdziejestola
poomylona
12:16
Jak to możliwe, dziwna dziewczyno, że jesteś tak wieloma kobietami dla tylu ludzi?
— Sylvia Plath*Dzienniki 1950-1962
Reposted frombluecat bluecat viagdziejestola gdziejestola
poomylona
01:17
poomylona
01:16
Ocknij się dziewczyno, ten facet zmarnował ci dwa lata życia. Okłamywał, zdradzał, obiecywał i nie dotrzymywał słowa. Po dwóch latach z tym sukinsynem można cię było szufelką zmiatać z podłogi.
— Randka w ciemno
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaMsChocolate MsChocolate

June 21 2017

poomylona
11:38
0578 93ef 500

June 20 2017

poomylona
22:51

Myślisz, że było mi łatwo?
— Nie było. Nadal nie jest.
poomylona
12:48
5184 7771
Reposted fromdobby dobby viagdziejestola gdziejestola
poomylona
08:00
3354 0fa6
Reposted fromadaamanth adaamanth viagdziejestola gdziejestola
poomylona
08:00
Czasem ktoś wywoła w tobie chęć opowiedzenia czegoś, a potem tego żałujesz.
— Mirjam Mous

June 18 2017

12:47
4332 7817
Reposted frompheebs pheebs viagdziejestola gdziejestola

June 16 2017

10:56
6386 0e3a 500

June 14 2017

poomylona
10:30
Wszyscy szczęśliwi ludzie : proszę przestać mnie wkurwiać.
Reposted fromorchis orchis viagdziejestola gdziejestola

June 12 2017

poomylona
23:03
Na którym to soborze ustalili, że zwierzęta nie mają duszy? Wczoraj widziałam w telewizji psa, nowofundlandczyka. Przebiegł sześćset kilometrów, żeby odnaleźć swoich państwa, kiedy wyjechali na wakacje w Pireneje. Jak dotąd nie spotkałam biskupa, który by się na to zdobył. Jeżeli ten pies nie ma duszy, to pytam, czym jest dusza i kto w ogóle ją ma?
— Kazimierz Brandys – Jak być kochaną
poomylona
23:02
Play fullscreen
Just one thing everybody wants.
There in the bars and through the smokescreen of the crowded restaurants
It's love!
Yes, all we're looking for is love from someone else
A rush,
A glance,
A touch,
A dance.

June 11 2017

poomylona
10:37
Reposted fromoll oll viabeatkazz beatkazz

June 09 2017

poomylona
22:29
7435 02ee 500
Anna Gosławska-Lipińska (Ha-Ga), 1966

June 06 2017

poomylona
21:03
1768 23da 500
Reposted fromMaryiczary Maryiczary viagdziejestola gdziejestola
poomylona
00:20

A żyć możesz tylko dzięki temu, za co mógłbyś umrzeć.

— Antoine de Saint-Exupéry

June 02 2017

poomylona
17:08
Czy życie to nie rzecz gustu? Jednym się podoba i chętnie żyją, a drudzy muszą.
— Wiesław Myśliwski
Reposted fromhejhejter hejhejter viagdziejestola gdziejestola

June 01 2017

14:31
1223 36ef 500
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl