Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 15 2018

poomylona
00:46

February 13 2018

poomylona
10:54
6468 a63d 500
Magazyn "PANI"
Reposted fromMsChocolate MsChocolate
poomylona
10:53
5282 c6a2 500
18.

January 29 2018

poomylona
20:51
6148 7e05
Reposted fromumorusana umorusana viagdziejestola gdziejestola

January 24 2018

poomylona
23:29
5117 a606
Reposted fromrisky risky viagdziejestola gdziejestola

January 22 2018

poomylona
19:08
nie zakładaj, że wiesz, co czuje druga osoba.
Reposted fromthesmajl thesmajl viagdziejestola gdziejestola

January 21 2018

poomylona
22:02
2013 7fcb 500
Żurnalista.pl
Reposted fromMsChocolate MsChocolate
poomylona
22:00
3159 047b 500
Reposted fromMaryiczary Maryiczary viagdziejestola gdziejestola

January 19 2018

poomylona
13:06
poomylona
13:06
9614 fa21 500
Reposted fromTamahl Tamahl viatfu tfu

January 16 2018

poomylona
21:00
8768 a0e3
Reposted fromMsChocolate MsChocolate

January 14 2018

poomylona
22:33
Reposted fromgdziejestola gdziejestola

January 11 2018

poomylona
02:52
6967 46e2 500
Reposted fromlautenist lautenist viaEwkaLoL EwkaLoL
poomylona
02:49
4240 f1c5
Reposted fromvinn vinn viaEwkaLoL EwkaLoL

January 06 2018

poomylona
23:08
O tym, co jest nie tak, należy mówić sobie na bieżąco i wprost. Nie czekać, aż się przeleje, bo ze ścieraniem możecie nie nadążyć.Tak umiera miłość. Nie z powodu kłótni, lecz milczenia.
— Wyrwane z kontekstu
Reposted fromnacpanaa nacpanaa
poomylona
23:08
Prawdziwi przyjaciele to tacy, z którymi zawsze zaczyna się dokładnie tam, gdzie się ostatnio skończyło, nieważne, czy nie widzieliście się przez tydzień, czy dwa lata.
— Jojo Moyes
Reposted fromnacpanaa nacpanaa

December 25 2017

poomylona
16:53
poomylona
16:51
6859 c646 500
Reposted fromDennkost Dennkost viaolewka olewka
poomylona
16:29
Jest przystojny, ale ma coś jeszcze - tego wydestylowanego diabła, który chowa mu się w oczach.
— Jakub Żulczyk "Zrób mi jakąś krzywdę"

December 17 2017

poomylona
20:47
Nie założę Ci nigdy w życiu żadnej obroży. Mężczyźni z obrożami na szyi i tak nie wracają do swoich kobiet. A ja chciałabym, abyś wracał. Do mnie. Bądź wolnym kotem, ale budź się rano obok mnie.
Reposted frompunkahontaz punkahontaz viagdziejestola gdziejestola
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl